SNAS JE RIADNYM ČLENOM:

  • ILAC od roku 1996. ILAC je globálnou asociáciou pre spoluprácu akreditačných orgánov akreditujúcich orgány posudzovania zhody vrátane kalibračných, skúšobných laboratórií (ISO/IEC 17025), medicínskych laboratórií (ISO 15189) a inšpekčných orgánov (ISO/IEC 17020). Aktuálny zoznam členov ILAC je dostupný na http://ilac.org/ilac-membership/

Dokumenty ILAC

Názov Veľkosť Dokument
Memorandum o porozumení medzi CIPM a ILAC (PDF) 691.29 KB
Stiahnuť
Memorandum o porozumení medzi CIPM a ILAC - list (PDF) 72.73 KB
Stiahnuť

ILAC Mutual Recognition Arrangement (ILAC MRA)

ILAC Mutual Recognition Arrangement (ILAC MRA) in the fields:

  • Calibration from 2001
  • Testing from 2001
  • Inspection from 2012

ILAC MRA offers confidence in the accreditation bodies and in their ability to determine the competence of a laboratory in performing testing, calibration and inspection bodies in performing inspections. Structure of the ILAC MRA, where the scopes involved in it are defined, is accessible on ILAC MRA structure. Confidence facilitates the acceptance of the results of testing, calibration and inspection between the countries where the results can be demonstrated that they come from accredited conformity assessment bodies.

značka ILAC-MRA-SNAS

Current list of signatories to ILAC MRA including the activities covered by MRA is accessible according to membership category on http://ilac.org/ilac-membership/members-by-category/ or according to economy on http://ilac.org/ilac-membership/members-by-economy/.