Kontakt - Informácie

Slovenská národná akreditačná služba
P.O. Box 74, Karloveská 63
840 00 Bratislava 4
e-mail: snas@snas.sk 
tel: +421 948 349 517
IČO: 30809673, IČDPH: SK2020815115
číslo účtu: IBAN: SK02 8180 0000 0070 0036 9571, BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX

E-schránka

Kde nás nájdete

Mapa okolia SNAS

Karloveská 63
840 00 Bratislava 4
budova "H" v areáli Slovenského metrologického ústavu

MHD: zastávka "KÚTIKY"
linky električiek č. 4 a 9

GPS: N 48˚ 10.007’ E 17˚ 2.704‘; N 48. 16707˚ E 17.04532˚

Zoznam zamestnancov

RIADITEĽ
Mgr. Martin SENČÁK martin.sencak@snas.sk 0911 858 758
MANAŽÉR KVALITY
Ing. Juraj RANDUS juraj.randus@snas.sk 0948 354 340
SEKRETARIÁT
Henrieta Koller
Referent sekretariátu
henrieta.kollerova@snas.sk 0948 349 517
ODBOR LABORATÓRIÍ, INŠPEKČNÝCH ORGÁNOV A SLP
RNDr. Lívia KIJOVSKÁ, PhD.
Vedúca odboru
livia.kijovska@snas.sk 0902 931 600
Ing. Henrieta Bóriková
Posudzovateľ, Inšpektor pre SLP
henrieta.borikova@snas.sk 0940 982 186
Ing. Jarmila Dubajová , PhD.
Odborný garant pre skúšobné laboratóriá
jarmila.dubajova@snas.sk 0948 390 244
Ing. Jaromír Durný
Posudzovateľ
jaromir.durny@snas.sk 0940 982 185
RNDr. Renata Fazekašová, PhD.
Posudzovateľ
renata.fazekasova@snas.sk 0940 642 305
Ing. Kvetoslava Forišeková
Odborný garant pre správnu laboratórnu prax
kvetoslava.forisekova@snas.sk 0948 142 569
RNDr. Klára Girašková, MPH, EMBA
Posudzovateľ
klara.giraskova@snas.sk 0905 748 095
Marija Janeková
Gestor
marija.janekova@snas.sk 0902 931 602
Ing. František Kaliský
Odborný garant pre medicínske laboratóriá
frantisek.kalisky@snas.sk 0948 371 016
Ing. Martin Kočiš Kovaľ
Gestor
martin.kociskoval@snas.sk 0948 202 145
Mária Kokešová
Gestor
maria.kokesova@snas.sk 0948 362 635
Ing. Stanislav Mikušínec
Odborný garant pre skúšobné laboratóriá
stanislav.mikusinec@snas.sk 0948 893 169
Ing. Stanislav Musil, CSc.
Odborný garant pre inšpekčné orgány
stanislav.musil@snas.sk 0948 206 843
Ing. Jana Pašková
Posudzovateľ
jana.paskova@snas.sk 0910 931 631
Ing. Jaroslav Paulovič
Gestor
jaroslav.paulovic@snas.sk 0948 108 437
RNDr. Mária Poláková, PhD.
Posudzovateľ
maria.polakova@snas.sk 0948 325 192
Mgr. Jana Sádecká
Gestor
jana.sadecka@snas.sk 0948 363 767
Ing. Janka Szabová
Odborný garant pre skúšobné laboratóriá
janka.szabova@snas.sk 0949 008 249
Ing. Matúš Šátek
Posudzovateľ
matus.satek@snas.sk 0949 008 250
Ing. Katarína Šimonová
Posudzovateľ
katarina.simonova@snas.sk 0902 931 608
Mgr. Zuzana Tunegová
Odborný garant pre kalibračné laboratóriá
zuzana.tunegova@snas.sk 0940 642 303
ODBOR CERTIFIKAČNÝCH ORGÁNOV A OVEROVATEĽOV
Ing. Gizela PELECHOVÁ
Vedúca odboru
gizela.pelechova@snas.sk 0948 073 247
Lenka Balážová
Gestor
lenka.balazova@snas.sk 0940 982 187
Ing. Pavol Kothaj
Odborný garant pre certifikáciu produktov
pavol.kothaj@snas.sk 0948 447 835
Ing. Renáta Kuťková
Odborný garant pre verifikáciu, certifikáciu osôb a environmentálne overovanie
renata.kutkova@snas.sk 0902 931 603
Ing. Stanislav Májek
Gestor
stanislav.majek@snas.sk 0948 136 311
Ing. Mária Mészarošová
Posudzovateľ
maria.meszarosova@snas.sk 0948 263 591
Ing. Mária Jana Obernauer, MSc.
Odborný garant pre manažérske systémy
jana.obernauer@snas.sk 0948 467 843
Ing. Anna Ondrášiková
Posudzovateľ
anna.ondrasikova@snas.sk 0948 073 246
Ing. Renáta Šimková
Posudzovateľ
renata.simkova@snas.sk 0948 224 946
Ing. Jana Vašková
Posudzovateľ
jana.vaskova@snas.sk 0940 946 729
ODBOR EKONOMIKY A PREVÁDZKY
Ing. Peter LOVECKÝ
Vedúci odboru
peter.lovecky@snas.sk 0948 297 423
Ing. Andrea Cucorová
Manažér IT
andrea.cucorova@snas.sk 0948 350 931
Ing. Ľudmila Červenáková
Odborný referent ekonomiky a miezd
ludmila.cervenakova@snas.sk 0911 286 254
Dana Kasanická
Referent ekonóm
dana.kasanicka@snas.sk 0902 931 601
PhDr. Ivona Mesíková, PhD.
Manažér ľudských zdrojov
ivona.mesikova@snas.sk 0904 660 050
JUDr. Juraj Vondrášek
Právnik
juraj.vondrasek@snas.sk 0948 409 834
Bc. Lukáš Warner
Odborný referent IT a správca registratúry
lukas.warner@snas.sk 0948 219 872
Kontakt E-mail Mobil