Cenník služieb SNAS


Zásady stanovenia výšky poplatkov za akreditačné služby a SLP a spôsob úhrady za služby poskytované Slovenskou národnou akreditačnou službou určuje dokument  Cenník služieb SNAS.

Cenník služieb SNAS obsahuje sadzby a podmienky ich uplatnenia v súlade so zákonom č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008. 

Názov Veľkosť Dokument
Cenník služieb SNAS (Účinnosť od 05.08.2021 (PDF) 456.98 KB
Stiahnuť