Akreditácia overovateľov emisií skleníkových plynov - Validácia a verifikácia

Overovatelia emisií skleníkových plynov obrázok

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) v zmysle ustanovení čl. 55 ods. 1 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/2067 o overovaní údajov a o akreditácii overovateľov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (ďalej len „nariadenie“) určilo Slovenskú národnú akreditačnú službu (SNAS) za vnútroštátny akreditačný orgán.

MŽP SR ďalej určilo, že SNAS bude vykonávať akreditáciu pre nasledujúci rozsah činností podľa prílohy I nariadenia: 1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 a 98.

Akreditácia overovateľov emisií skleníkových plynov sa vykonáva podľa normy EN ISO 14065: 2013 Skleníkové plyny. Požiadavky na validačné a overovacie orgány na účely ich akreditácie alebo iných foriem uznávania a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/2067, v znení vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2020/2084 ktorým sa mení a opravuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/2067 o overovaní údajov a o akreditácii overovateľov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES.

Politiku SNAS na akreditáciu overovateľov emisií skleníkových plynov určuje predpis PL-28. Základné princípy týkajúce sa žiadateľov o akreditačné služby sú uvedené MSA-04. Pravidlá pre používanie loga a značiek SNAS upravuje MSA-02.

Práva, povinnosti a zodpovednosti SNAS a orgánov posudzovania zhody stanovuje MSA-06. V prílohe 1 MSA-06 sú v tab. 1 uvedené Základné a súvisiace dokumenty pre akreditačný proces a v tab. 9 Základné a súvisiace dokumenty pre akreditáciu overovateľov emisií skleníkových plynov.

V oblasti akreditácie overovateľov emisií skleníkových plynov sa uplatňujú Metodické smernice na akreditáciu MSA-V/01, MSA-V/02, MSA-V/03 a MSA-V/04.


Všetky uvedené dokumenty, ako aj Šablónu na oznámenie vykonané overovateľom správ o emisiách skleníkových plynov, nájdete nižšie.


Odborným garantom pre oblasť akreditácie overovateľov emisií skleníkových plynov je
Ing. Renáta Kuťková, tel.: +421 902 931 603, mail: renata.kutkova@snas.sk

Zástupcom odborného garanta pre oblasť akreditácie overovateľov emisií skleníkových plynov je
Ing. Gizela Pelechová, tel.: +421 948 073 247, mail: gizela.pelechova@snas.sk

Zoznam akreditovaných overovateľov emisií skleníkových plynov nájdete na : Zoznam akreditovaných overovateľov emisií skleníkových plynov.

Podanie žiadosti o akreditáciu

Žiadosť o akreditačnú službu sa podáva výlučne prostredníctvom akreditačného informačného systému AIS.
Pred podaním prvej žiadosti o akreditáciu je potrebná registrácia v AIS.
Pri vypĺňaní žiadosti o akreditačnú službu je potrebné vložiť vyplnenú Prílohu OA 10. 

Príloha OA 10: Overovateľ emisií skleníkových plynov

Názov Veľkosť Dokument
Príloha OA 10: Overovateľ emisií skleníkových plynov - v.29.11.19 68.93 KB
Stiahnuť

Metodické smernice na akreditáciu

Metodické smernice na akreditáciu - Overovatelia emisií skleníkových plynov
Označenie Názov Účinnosť od Súbor Extra Poznámka
MSA-02 Logo a značky SNAS 08/21
Stiahnuť
MSA-04 Postup pri akreditácii 08/21
Stiahnuť
MSA-05 Požiadavky na posudzovateľov a expertov SNAS 12/20
Stiahnuť
MSA-06 Zodpovednosť SNAS a orgánu posudzovania zhody 08/21
Stiahnuť
MSA-07 Požiadavky EA na akreditáciu flexibilných rozsahov (EA - 2/15) 02/20
Stiahnuť
info
MSA-08 IAF záväzný dokument na používanie informačnej a komunikačnej technológie (ICT) na účely auditovania/posudzovania (IAF MD 4: 2018) 06/19
Stiahnuť
info
MSA-V/01 Oblasť a rozsah akreditácie overovateľov emisií skleníkových plynov 09/19
Stiahnuť
MSA-V/02 Záväzný dokument IAF na aplikáciu ISO 14065: 2013 (IAF MD 6: 2014) 11/17
Stiahnuť
info
MSA-V/03 Svedecké posudzovanie overovateľov emisií skleníkových plynov 08/21
Stiahnuť
MSA-V/04 EA dokument pre uznávanie overovateľov podľa smernice EÚ ETS (EA-6/03 M:2013) 11/17
Stiahnuť
info
MSA-N/01 EA dokument na akreditácia na účely notifikácie 05/21
Stiahnuť

Politiky SNAS na akreditáciu

Politiky SNAS na akreditáciu - Overovatelia emisií skleníkových plynov
Označenie Názov Účinnosť od Súbor Extra Poznámka
PL-01 Politika kvality a nestrannosti SNAS 08/18
Stiahnuť
PL-02 Morálny kódex pracovníka SNAS 07/21
Stiahnuť
PL-03 Politika SNAS na nediskriminačný prístup pri akreditácii 05/20
Stiahnuť
PL-04 Politika EA na cezhraničnú akreditáciu a postup na cezhraničnú spoluprácu medzi členmi EA (EA-2/13 M:2019) 05/20
Stiahnuť
info
PL-05 Politika SNAS na zavádzanie akreditačných schém 09/18
Stiahnuť
PL-06 Politika SNAS na spoluprácu so zainteresovanými stranami 09/18
Stiahnuť
PL-08 Politika SNAS na akreditáciu certifikačných orgánov 08/21
Stiahnuť
PL-16 Politika SNAS na ochranu a používanie loga SNAS, akreditačnej a kombinovanej značky akreditovanej osoby 03/20
Stiahnuť
PL-25 Politika SNAS na subdodávky 08/16
Stiahnuť
PL-28 Politika SNAS na akreditáciu overovateľov emisií skleníkových plynov 08/21
Stiahnuť

Dokumenty a tlačivá na stiahnutie

Tlačivá - overovatelia emisií skleníkových plynov
Označenie Názov Účinnosť od Súbor Extra Poznámka
GHG Šablóna na oznámenie vykonané overovateľom správ o emisiách skleníkových plynov 07/21
Stiahnuť
TL 156 Kontrolné otázky pre overovanie emisií skleníkových plynov 05/17
Stiahnuť

Oznamy a aktuality

Zmeny v predpisovej základni pre akreditáciu overovateľov emisií skleníkových plynov

V nadväznosti na zmeny v predpisovej základni pre akreditáciu overovateľov emisií skleníkových plynov, Vás týmto informujeme o zmenených predpisoch a o postupe posudzovania ich implementácie zo strany SNAS.

Na poslednom seminári SNAS pre overovateľov emisií skleníkových plynov, ktorý sa uskutočnil v septembri 2020, sme Vás informovali o pripravovaných zmenách Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/2067 (AVR) a Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/2066 (MRR).

Dňa 4. januára 2021 nadobudlo účinnosť VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/2085 zo 14. decembra 2020, ktorým sa mení a opravuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/2066 o monitorovaní a nahlasovaní emisií skleníkových plynov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES.

Dňa 4. januára 2021 nadobudlo účinnosť VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/2084 zo 14. decembra 2020 ktorým sa mení a opravuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/2067 o overovaní údajov a o akreditácii overovateľov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES.

Ustanovenia zmenených nariadení sa uplatňujú v súlade so záverečnými ustanoveniami v nich uvedených.

Akreditovaní overovatelia emisií skleníkových plynov, ktorí budú naďalej vykonávať akreditované činnosti v tejto oblasti akreditácie, sú povinní implementovať ustanovenia vyššie uvedených predpisov do svojho systému manažérstva.

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.